Bosna i Hercegovina


BB-code help

Sta su BB-kodovi?
BB-Kodovi su jednostavan način za oblikovanje postova odnosno za oblikovanje teksta. Kliknite na gumb iznad sadraja okvira za dodavanje BB-Koda na post. U nastavku imate pregled kako se koristi BB-Kod.


Standardni BB-kodovi


Top Podebljano
Za podebljano mora se primijeniti oznaka [b] .
Sintaksa: [b]Parametar[/b]
Primjer:

[b]Zekst[/b]

Output:
Zekst

Top Kosa slova (Italik)
Preko tag [i] mogu se prikazati kosa slova (Italik)
Sintaksa: [i]Parametar[/i]
Primjer:

[i]Zekst[/i]

Output:
Zekst

Top Podvuceno
Tag [u] ispisuje tekst sa podvucenom linijom
Sintaksa: [u]Parametar[/u]
Primjer:

[u]Zekst[/u]

Output:
Zekst

Top Boja
Sa bojom tag [color] tekst moe biti u boji. Boje moraju biti unesene kao heksadekadski vrijednost s bilo 3 ili 6 znakova. U HTML-u obično # staviti ispred je obavezno.
Sintaksa: [color=Opcija]Parametar[/color]
Primjer:

[color=ff9900]Zekst[/color]

Output:
Zekst

Top Slika
Preko tag [img] prikazujemo slike JPG, GIF i PNG. Slika mora imati ispravnu datoteku, inače oni prikazuju samo kao link. Slike koje su prevelike mogu biti smanjene, a mogu se uvećati klikom direktno na ucećanje slike.
Sintaksa: [img]Parametar[/img]
Primjer:

[img]http://www.icentar.ba/images/klipfolio_icon.gif[/img]

Output:

Top Internet adresa(URL)
Sa [url] tagom unosimo internet adresu kao i opsi internet adrese odnosno linka. ([url=http://www.icentar.ba]icentar[/url]). [url=http://www.icentar.ba] je link ili internet adresa i poslije ovoga mozemo napisati opis (icentar[/url]). Ovim mozemo skratiti link jer se internet adresa nece prikazivati.
Sintaksa: [url]Parametar[/url]
[url=Opcija]Parametar[/url]
Primjer:

[url]http://www.viscacha.org[/url]

[url=http://www.viscacha.org]Viscacha[/url]

Output:

Top E-mail adresa.
S oznakom [email] e-poruke su sigurnije. E-mail adresa se ne povezuje preko HTML-a, ali prikazana kao nepovezana slika i prikazuje adresu e-pote. Ovako je učinkovita zatita od Spam-Bots.
Sintaksa: [email]Parametar[/email]
Primjer:

[email]kristina@mustermann.de[/email]

Output:
E-mail adresa.

Top Zaključana tema
Tag [OT] označava tekst bez vanosti za stvarni predmet.
Sintaksa: [ot]Parametar[/ot]
Primjer:

[ot]Zekst[/ot]

Output:
Iskljucena tema:
Zekst

Top Citat
Tag [quote] znači citat. Oznaka moe se primijeniti u raznim varijacijama.
Sintaksa: [quote]Parametar[/quote]
[quote=Opcija]Parametar[/quote]
Primjer:

[quote]Zekst[/quote]

[quote=Julius Caesar]Veni vidi vici[/quote]

[quote=http://www.viscacha.org]Viscacha is a free bulletin board system with an integrated content management system.[/quote]

Output:
Citat:
Zekst
Citat od Julius Caesar:
Veni vidi vici
Citat od http://www.viscacha.org:
Viscacha is a free bulletin board system with an integrated content management system.

Top Neuređen lista
Tag [list] Mete kreirati listu. Moete koristiti i parametre OL(nimrički popis) ili abecedno sa malim i velikim slovima, ili pak rimskim brojevima. Brojevne liste se ubacuju pomoću
  taga, a nebrojevne liste pomoću
   taga. Pojedine stavke liste se definiraju pomoću
  • taga (ovaj tag ne zahtijeva zavrni tag). Osnovna razlika između ove dvije vrste listi je ta to će u brojevnim listama ispred pojedinih stavki liste stajati redni brojevi, a u nebrojevnoj listi će stajati dugmad.
Sintaksa: [list]Parametar[/list]
[list=Opcija]Parametar[/list]
Primjer:

[list]
[*]Zekst
[*]Tekst 2
[*]Zekst
[/list]

[list=ol]
[*]Zekst
[*]Tekst 2
[*]Zekst
[/list]

[list=A]
[*]Zekst
[*]Tekst 2
[*]Zekst
[/list]

[list=I]
[*]Zekst
[*]Tekst 2
[*]Zekst
[/list]

Output:
 • Zekst
 • Tekst 2
 • Zekst
 1. Zekst
 2. Tekst 2
 3. Zekst
 1. Zekst
 2. Tekst 2
 3. Zekst
 1. Zekst
 2. Tekst 2
 3. Zekst

Proireni BB kodovi


Top Veličina
Ovaj [size]tag može mijenjati veličinu fonta . Možete birati iz sljedeće parametre: velika (big ), mala (mala slova) ili proširene (riječi s povećanim razmak između znakova).
Sintaksa: [size=Opcija]Parametar[/size]
Primjer:

[size=large]Zekst[/size]

[size=small]Zekst[/size]

[size=extended]Zekst[/size]

Output:
Zekst
Zekst
Zekst

Top Zaglavlje (naslov)
S oznakom [h] se moe strukturirati tekst . Postoje 3 mogućnosti: velika (1 uRazredu; vrlo velik), srednji (2 u Razredu, velika) ili mala (3. u Razredu manje velika).
Sintaksa: [h=Opcija]Parametar[/h]
Primjer:

[h=large]Zekst[/h]

[h=middle]Zekst[/h]

[h=small]Zekst[/h]

Output:

Zekst

Zekst
Zekst

Top Poravnanje
[Align] tag omogućava poravnanje teksta / stavaka. Sljedeće usklađivanje parametara mogu se primijeniti: lijevo (lijevo poravnat, standardni), center (centrirano), desno (desno poravnan), sa obje strane (poravnanje).
Sintaksa: [align=Opcija]Parametar[/align]
Primjer:

[align=left]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.[/align]

[align=center]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.[/align]

[align=right]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.[/align]

[align=justify]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.[/align]

Output:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.


Top Izvorni kod (Sintaksa Označavanje)
TOn tag [code] označava izvorni kod. Single-postrojilo koda su uključene u tekstu toka, ali posebno označeni. Multi-line koda su prikazane bez parametara, kao to je uao, udubljenja ipak ostaju. Koda prikazan je monospace font. Ukazuje parametar, Sintaksa Označavanje moe biti aktiviran poseban jezik. U ovom slučaju kod je prikazan u dodatni prozor i oblikovan prema jeziku. Sljedeći parametri su dostupni (jezik imena su stavili u zagradi):
($ code_hl).
Sintaksa: [code]Parametar[/code]
[code=Opcija]Parametar[/code]
Primjer:

[code]<?php phpinfo(); ?>[/code]

[code]<?php
echo phpversion();
?>[/code]

[code=php]<?php
echo phpversion();
?>[/code]

Output:
<?php phpinfo(); ?>
DownloadIzvorni kod (Text):
 1. <?php
 2. echo phpversion();
 3. ?>
DownloadIzvorni kod (PHP):
 1. <?php
 2. echo phpversion();
 3. ?>

Top Definicija / Obrazloenje
ag [note] depoziti riječi s obrazloenjem, odnosno definiciju. Riječ je obuhvaćen oznaku i parametar je definicija. Samo single-postrojilo definicije moguće. Definicija ne smije sadravati znakove [und].
Sintaksa: [note=Opcija]Parametar[/note]
Primjer:

[note=Tekst 2]Zekst[/note]

Output:
Zekst

Top Kasnije dodano / Isključi marker edit
Tag [edit] znači izmijenjen ili naknadno dodani tekst prolaza. U predmetu broj parametra je naznačeno tekst prolaz pripisuje se autoru. Parametar omogućava naznačiti ime. Ovo ime se prikazuje kao urednikčko Ime.
Sintaksa: [edit]Parametar[/edit]
[edit=Opcija]Parametar[/edit]
Primjer:

[edit]Zekst[/edit]

[edit=Kristina]Zekst[/edit]

Output:
Dodatna napomena autora:
Zekst
Dodatna napomena za Kristina:
Zekst

Top Skriveni sadraj
S oznakom [hide] određeni sadraj teksta moe biti skriven. Sadraj je vidljiv samo za autora i administratora.
Sintaksa: [hide]Parametar[/hide]
Primjer:

[hide]Zekst[/hide]

Output:

Top Subscript
tag [sub] omogućava subscripting definiran tekst, odnosno definirane znakova.
Sintaksa: [sub]Parametar[/sub]
Primjer:

H[sub]2[/sub]O

Output:
H2O

Top Superscript
[sup] tag omogućava podizanje znakova odnosno teksta (primjjer na kvadrat).
Sintaksa: [sup]Parametar[/sup]
Primjer:

cm[sup]2[/sup]

Output:
cm2

Top Pisaći stroj tekst
Tag [tt] prikazuje tekst kao kucan na pisaćoj mašini.
Sintaksa: [tt]Parametar[/tt]
Primjer:

[tt]Zekst[/tt]

Output:
Zekst

Top Modification of the reader's name
The tag [reader] is exchanged by the name of the actually reading user. The tag does not require a concluding element.
Sintaksa: [reader]
Primjer:

[reader]

Output:
Gost

Top Horizontalni lenjir
Hr tag [hr] ispisuje se vodoravna crta. Tag ne zahtijeva zatvaranje.
Sintaksa: [hr]
Primjer:

[hr]

Output:


Top Tabela
S [table] tag mozete kreirati tablicu. Podaci se unose u [table] tag, a svaki redak odgovara retku u u postu. Stupci su odvojeni tagom [tab] ili |. S [br] tagom mozemo unijeti vise redovau jednu celiju tablice. Ako dodamo tabeli opciju head [table=head] onda ce prvi red biti kao naslovi kolona. Pored ove opcije mozemo dodati i opciju sirine tablice [table=head;50%]. Kako je navedeno sledeca opcija se odvaja sa tackazarez(;). Obje opcije se primjenjuju opcionalno.
Sintaksa: [table]Parametar[/table]
[table=Opcija]Parametar[/table]
Primjer:

[table=head;50%]
#[tab]Name[tab]Age
1.[tab]Otto[tab]13
2.[tab]Katharina[tab]16
3.[tab]Matthias[tab]19
[/table]

Output:
#NameAge
1.Otto13
2.Katharina16
3.Matthias19

Top Strikethrough
Etwas durchstreichen
Sintaksa: [s]Parametar[/s]
Primjer:

Dies gilt nicht mehr

Output: Dies gilt nicht mehr

Top Spoiler
You can hide text with this tag. You have to click on the image before you can see the hidden text.
Sintaksa: [spoiler]Parametar[/spoiler]
Primjer:

[spoiler]Hidden text[/spoiler]

Output:
switch Spoiler:

Top korijen
Sintaksa: [sqrt]Parametar[/sqrt]
Primjer:

[sqrt]3456[/sqrt]

Output:

Top WMP-Videos
Mit diesem BB-Code ist es möglich ein Windows-Media-Player kompatibles Video anzuzeigen.
Sintaksa: [video]Parametar[/video]
Primjer:

[video]http://www.emiextranet.com/Stream/6497/50698.asx[/video]

Output:

Top Neprimjereno
Nije primjeren post
Sintaksa: [NPR]Parametar[/NPR]
Primjer:

[NPR]Neprimjereno[/NPR]

Output:

Post nije u skladu sa pravilnikom foruma


Top Slika_tekst
Sintaksa: [st=Opcija]Parametar[/st]
Primjer:

[st=http://www.opera-usb.com/pic/opera-usb.png]nnnnn[/st]

Output:
nnnnn

Smailiji
Slijedeće smajliće moe se koristiti na ovoj stranici:
Grinning Grinning
Happy Happy
Cool Cool
Surprised Surprised
Disappointed Disappointed
Laughing Laughing
In love In love
Angry Angry
No comment No comment
Embarrassing Embarrassing
Shy Shy
Smiling Smiling
Tongue Tongue
Undecided Undecided
Innocent Innocent
Wink Wink
Crazy Crazy
Sad Sad
Egoistic Egoistic
Helpless Helpless
Angel Angel
Question Question
Attention Attention
Information Information
E-mail E-mail
Search Search
No No
Idea Idea
Heart Heart
Have a look-around Have a look-around
Yes Yes
ruza ruza

All times are GMT +01:00. Current time: 21.02.2019-04:16.