Prikazi cijelu temu 04.12.2014-19:12
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Lokacija: Tuzla


Subject: Repeat petlja
Ova vrsta petlje koristi se u zadacima u kojima broj ponavljanja ovisi o nekom uvjetu. Uvjet se ispituje na kraju petlje (nakon izvođenja niza naredbi) tako da se naredbe u petlji izvode barem jednom. Petlja se prekida u momentu kad se ispuni uvjet, odnosno, ponavlja se sve dok je uvjet neistinit.
Opći oblik naredbe je:
repeat
naredba;
naredba;
...
until uvjet
Primjer:
Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od 1 do n.
DownloadIzvorni kod (Delphi):
 1. PROGRAM PROGRAM11;
 2. USES
 3.   WinCrt;
 4. VAR
 5.   i, n: Integer;
 6. BEGIN
 7.   Writeln('Djeljivi sa 5 od 1 do n');
 8.   Write('Do broj ');
 9.   Readln(n);
 10.   i := 1;
 11.   REPEAT
 12.     IF i MOD 5  = 0 THEN
 13.       Writeln(i);
 14.     i := i + 1;
 15.   UNTIL i > n;
 16. END.

Pozdrav