Prikazi cijelu temu 22.12.2016-09:07
Registrovan/a od: 22.03.2012-09:17
Lokacija: -


Subject: Combo i podforma
Imam formu sa više pod formi. Jednu pod formu popunjavam combo boksom koji ima sedam stavki. Najčešće treba popuniti svih sedam, (sedam slogova u sub formi). Može li se automatizovati da se na dugme ili na neki drugi način popuni svih sedam slogova a kada ne treba svih sedam onda pojedinačno odabrati po potrebi.