roza 11.06.2011-21:53
Subject: Konstrukcije

Osnovne konstrukcije


Simetrala duzi

normala na pravu i tacki prave


normala na pravu u tacki van prave



Podjela duzi na jednake dijelove i u odredjenoj razmjeri

roza 11.06.2011-22:07
Subject: Re: Konstrukcije



konstrukcija uglova



simetrala uglova



prenosenje uglova

roza 16.06.2011-21:12
Subject: Re: Konstrukcije


Trougao


kvadrat


Petougao


Sestougao


Osmougao i devetougao


desetougo i jedanaestougao