roza 11.06.2011-20:53
Subject: Konstrukcije

Osnovne konstrukcije


Simetrala duzi

normala na pravu i tacki prave


normala na pravu u tacki van pravePodjela duzi na jednake dijelove i u odredjenoj razmjeri

roza 11.06.2011-21:07
Subject: Re: Konstrukcijekonstrukcija uglovasimetrala uglovaprenosenje uglova

roza 16.06.2011-20:12
Subject: Re: Konstrukcije


Trougao


kvadrat


Petougao


Sestougao


Osmougao i devetougao


desetougo i jedanaestougao