zxz 10.02.2011-14:54
Subject: Emacs kao programerski alat

Programer koji s Windowsa prelazi na Linux obično pretpostavlja da se programiranje na Linuxu još obavlja kao u staro doba – kodiranje u tekstualnom editoru pa zatim odlazak u shell radi kompajliranja. Pored gore-nabrojanih vizualnih programerskih alata, još ih se može naći na adresi www.freshmeat.net. Naravno, postoji još jedno rješenje, koje je sastavni dio svakog Linuxa, redovno se održava i ažurira – emacs. Ovaj tekstualni editor je djelo GNU projekta i jedan je od najstarijih Linux alata, neizostavni dio “stare škole”. Pored toga što je tekst editor, on je i veoma kompleksan kompajler. Iako nije kao standardni Windows kompajler, a i kompleksniji je od svakog, emacs je i dalje jedan o glavnih alata mnogih Linux gurua.