BiH#1 16.07.2012-11:54
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,407


Subject: Programiranje tipki u Accessu
Interesantna svar je korištenje tipki na za kontrolu objekata u Accessu.
Npr. naredbom select Case možemo koristiti razne tipke za ovu namjenu.

Primjer:
DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
 2. Select Case KeyCode
 3. Case vbKeyTab
 4.     Forms!frmForm1!sub2.SetFocus
 5. Case vbKeyF2
 6.     DoCmd.OpenForm "frmForm2"
 7. End Select
 8. End Sub
Da bi ovo radilo u Form Properties 'Key Priew' treba staviti na 'Yes'

Ili to napraviti pomoću koda:
DownloadIzvorni kod (vb.net):
 1. Private Sub Form_Load()
 2.     Me.KeyPreview = True
 3. End Sub


Prilozi:
Informacije o fajlu: txt  KeyCodes.txt
Preuzimanja: 182
Veličina: 2.87 KB
Informacije o fajlu: rar  KoristenjeTipki.rar
Preuzimanja: 146
Veličina: 19.27 KB


Pozdrav
↑  ↓

#2 16.07.2012-12:11
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,953


Subject: Re: Programiranje tipki u Accessu
Ako U Caption neke kontole upises znak & Ispred bilo kojeg slova u tekstu captio na ALT + to slovo skocit ce na tu kontrolu.
Naprimjer
Moja &Kontrola
Na alt+K skace na nju.
Pozdrav
↑  ↓

#3 19.07.2012-13:55
miro35 Offline
Clan
Registrovan/a od: 05.01.2009-15:56
Komentari: 609


Subject: Re: Programiranje tipki u Accessu
Pogledajte ovo kod mene u aplikaciji radi.
Obješnjenje:
Kad se pravi nalog za knjiženje u financijskom kad je fokus na polju konto,pritiskom na kombinaciju tipki Ctrl + E otvara se forma frmKontniPlan:
DownloadIzvorni kod (Text):
 1. Private Sub Konto_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
 2. Select Case KeyCode
 3.         Case vbKeyF1:
 4.                     Select Case Shift
 5.                         Case acShiftMask:   MsgBox "F1 + Shift", vbInformation, "Pritisnut taster"
 6.                         Case acCtrlMask:    MsgBox "F1 + Ctrl", vbInformation, "Pritisnut taster"
 7.                         Case acAltMask:     MsgBox "F1 + Alt", vbInformation, "Pritisnut taster"
 8.                     End Select
 9.                     KeyCode = 0
 10.                    
 11.          Case vbKeyE
 12.                  Select Case Shift
 13.                       Case acCtrlMask:
 14.                         DoCmd.OpenForm "frmKontniPlanNalog"
 15.        Case Else
 16.         Exit Sub
 17.                  End Select
 18.                  KeyCode = 0
 19.                    
 20.     End Select
 21. End Sub

Miro
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 21.09.2019-09:49.