Bosna i Hercegovina


switch Lista naslova:

#16 25.03.2011-21:57
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Niz primjer
Procedura ispisuje parne clanove niza vece od aritmeticke sredine.
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <iostream>
 2. #define max 10
 3. using namespace std;
 4.  
 5. main()
 6. {
 7.       int n, niz[max], s=0;
 8.       float as;
 9.       cout << "n=";
 10.       cin >> n;
 11.       for (int i=0; i<n; i++)
 12.       {
 13.           cout << "NIZ[" << i << "]=";
 14.           cin >> niz[i];
 15.           s+=i;
 16.       }
 17.       as=s/n;
 18.       for (int i=0; i<n; i++)
 19.           if (niz[i]>as && niz[i]%2==0)
 20.              cout << "NIZ[" << i << "]=" <<niz[i]<< " zadovoljava uslov. \n";
 21.      
 22.       system ("pause");
 23.       return 0;
 24. }

Pozdrav
↑  ↓

#17 25.03.2011-22:01
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Poziv druge procedure
Većina funkcija vraća neku (samo jednu) vrijednost i zato ispred imena funkcije stavimo tip varijable koji će funkcija da vrati; ako međutim funkcija ne treba da vrati nikakvu vrijednost tada umjesto tipa varijable stavimo rijec void. Argumente koje funkcija prima definisemo u zagradi iza imena funkcije. Za svaki argument treba posebno navesti njegov tip, a broj argumenata nije ogranicen. Kao primjer, evo programa koji sadrži funkciju prost:

DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <iostream>
 2. #include <math.h>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int prost (long int n);
 6.  
 7. int main(void)
 8. {
 9.     long int n;
 10.     cout << "n=";
 11.     cin >> n;
 12.     for (int i=2; i<n; i++)
 13.         if (prost(i))
 14.             cout << "Broj " << i << " je prost.\n";
 15.     return 0;
 16. }
 17.  
 18. int prost (long int n)
 19. {
 20.     for (int i=2; i<=sqrt(n); i++)
 21.         if (n%i==0)
 22.             return 0;
 23.     return 1;
 24. }

Pozdrav
↑  ↓

#18 25.03.2011-23:47
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Predhodnik i sljedbenik niza
Ako je uneseni broj pozitivan ispisuje njegov prethodnik, a ako je negativan ispisuje njegov sljedbenik.
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <cstdlib>
 2. #include <iostream>
 3. using namespace std;
 4. int main()
 5. {
 6. int a;
 7. printf ("Unesi broj:");
 8. scanf ("%d",&a);
 9. if (a>0)
 10. printf("\nPrethodnik je %d",a-1);
 11. if (a<0)
 12. printf("\nSljedbenik je %d",a+1);
 13.  
 14. system ("PAUSE");
 15. return 0;
 16. }

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 03.03.2013-15:29 od strane zxz. ↑  ↓

#19 19.04.2011-00:34
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Ispis rijeci naopacke
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. #include <cstring>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int main(){
 7. char* unos;
 8. int znak;
 9.  
 10. cout << "Unesi rijec: ";
 11. cin >> unos;
 12. int duzina_polja = strlen(unos) -1;
 13.  
 14. cout << "Ta rijec naopako izgleda ovako ";
 15.  for(znak = duzina_polja; znak >= 0; znak--){
 16.          cout << unos[znak];}
 17. }

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 03.03.2013-15:37 od strane zxz. ↑  ↓

#20 22.04.2011-10:25
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Izdvajanje brojeva
Zadatak:
Napisati program koji će pronaći i ispisati na ekran koliko ima peterocifrenih brojeva kod kojih je suma zadnje 4 cifre jednaka prvoj cifri.
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <iostream>
 2.  using namespace std;
 3.  
 4.  main()
 5.  {
 6.        long int i;
 7.        int cf[6],br=0;
 8.        for (i=10000; i<100000; i++)  //petlja koja vrti sve 5-cifrene br.
 9.        {
 10.            long int temp=i;
 11.            for (int j=5; j>0; j--)   //petlja u kojoj izdvajamo cifre broja
 12.            {
 13.                cf[j]=temp%10;        //uzimamo zadnju cifru broja i spremamo je u niz
 14.                temp/=10;             //"odsjecamo" zadnju cifru da bi mogli nai sledeu
 15.            }
 16.            int sum=cf[2]+cf[3]+cf[4]+cf[5];        //suma zadnje 4 cifre
 17.            if (cf[1]==sum)                         //ako je suma jednaka prvoj cifri
 18.            {                                       //ispisuje se taj broj
 19.                cout << i << endl;                  //a broja
 20.  se uveava za 1
 21.                br++;
 22.            }
 23.        }
 24.  cout << "br=" << br << endl;                      //ispis broja
 25. a
 26.  system ("pause");
 27.  return 0;
 28.  }

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 03.03.2013-15:30 od strane zxz. ↑  ↓

#21 22.04.2011-10:26
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Parni clanovi niza veci od arit. sredine
Zadatak:
Napisati parne clanove niza vece od aritmeticke sredine
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <iostream>
 2.  #define max 10
 3.  using namespace std;
 4.  
 5.  main()
 6.  {
 7.        int n, niz[max], s=0;
 8.        float as;
 9.        cout << "n=";
 10.        cin >> n;
 11.        for (int i=0; i<n; i++)
 12.        {
 13.            cout << "NIZ[" << i << "]=";
 14.            cin >> niz[i];
 15.            s+=i;
 16.        }
 17.        as=s/n;
 18.        for (int i=0; i<n; i++)
 19.            if (niz[i]>as && niz[i]%2==0)
 20.               cout << "NIZ[" << i << "]=" <<niz[i]<< " zadovoljava uslov. \n";
 21.        
 22.        system ("pause");
 23.        return 0;
 24.  }

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 03.03.2013-15:31 od strane zxz. ↑  ↓

#22 16.05.2011-13:34
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Dan u sedmici
Zadatak:
Odrediti dan u sedmici zadanog datuma.
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. int main() {
 5.         cout << "Upiši datum u formatu DD MM GGGG: ";
 6.         int dan, mjesec;
 7.         long int godina;
 8.         cin >> dan >> mjesec >> godina;
 9.  
 10.         long datum;
 11.         if (mjesec < 3) {
 12.                 datum = 365 * godina + dan + 31 * (mjesec - 1)
 13.                                 + (godina - 1) / 4
 14.                                 - 3 * ((godina - 1) / 100 + 1) / 4;
 15.         }
 16.         else {
 17.                 // uo
 18. imo operator dodjele tipa (int):
 19.                 datum = 365 * godina + dan + 31 * (mjesec - 1)
 20.                                 - (int)(0.4 * mjesec + 2.3) + godina / 4
 21.                                 - 3 * (godina / 100 + 1) / 4;
 22.         }
 23.  
 24.         cout << dan << "." << mjesec << "." << godina
 25.                  << ". pada u ";
 26.  
 27.         switch (datum % 7) {
 28.           case 0:
 29.                 cout << "subotu." << endl;
 30.                 break;
 31.           case 1:
 32.                 cout << "nedjelju." << endl;
 33.                 break;
 34.           case 2:
 35.                 cout << "ponedjeljak." << endl;
 36.                 break;
 37.           case 3:
 38.                 cout << "utorak." << endl;
 39.                 break;
 40.           case 4:
 41.                 cout << "srijedu." << endl;
 42.                 break;
 43.           case 5:
 44.                 cout << "
 45. etvrtak." << endl;
 46.                 break;
 47.           default:
 48.                 cout << "petak." << endl;
 49.         }
 50.  
 51.         char x;
 52.         cin >> x;
 53.         return 0;
 54. }

Pozdrav
↑  ↓

#23 03.10.2011-00:50
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Pravougli trougao
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include<iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. int main()
 5. {
 6.     int a, b, c;
 7.      
 8.     cout<<"Unesite a: ";
 9.     cin>>a;
 10.     cout<<"Unesite b: ";
 11.     cin>>b;
 12.     cout<<"Unesite c: ";
 13.     cin>>c;
 14.      
 15.     if(a*a == b*b + c*c)
 16.             cout<<"Trougao jeste pravougli."<<endl;
 17.     else if(b*b == a*a + c*c)
 18.             cout<<"Trougao jeste pravougli."<<endl;
 19.     else if(c*c == a*a + b*b)
 20.             cout<<"Trougao jeste pravougli."<<endl;
 21.     else
 22.             cout<<"Trougao nije pravougli."<<endl;
 23.              
 24.     system("pause");
 25.     return 0;
 26. }

Pozdrav
↑  ↓

#24 03.10.2011-00:56
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Korijen broja
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. // Korijen broja # korijen.cpp
 2.  
 3. #include<iostream>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int main()
 7. {
 8.     float a, b;
 9.      
 10.     cout<<"Unesite a: ";
 11.     cin>>a;
 12.     cout<<"Unesite b: ";
 13.     cin>>b;
 14.      
 15.     if(sqrt(b)==a || sqrt(b)==#a)
 16.                   cout<<a<<" je korijen broja "<<b<<" ."<<endl;
 17.     else
 18.                   cout<<a<<" nije korijen broja "<<b<<"."<<endl;
 19.                    
 20.     system("pause");
 21.     return 0;
 22. }

Pozdrav
↑  ↓

#25 19.10.2011-13:55
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Trocifreni brojevi
Program ispisuje sve trocifrene brojeve čiji je zbir cifara 5.

DownloadIzvorni kod (C++):
 1. include<iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6.  
 7. {
 8.  
 9.                 int i,pom,j,d,s;
 10.  
 11.                 cout<<"Program ispisuje sve trocifrene brojeve \
 12. ciji je zbir cifri  5."<<endl;
 13.  
 14.                 cout<<"Brojevi ciji je zbir cifri  5 su: "<<endl;
 15.  
 16. for(i=100;i<=999;i++)
 17.  
 18.                 {
 19.  
 20.                                pom=i;
 21.  
 22.                                j=pom%10;
 23.  
 24.                                d=(pom/10)%10;
 25.  
 26.                                s=pom/100;
 27.  
 28.                                if(j+d+s==5)
 29.  
 30.                                                cout<<i<<endl;
 31.  
 32.                 }
 33.  
 34.                 return 0;
 35.  
 36. }

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 03.03.2013-15:32 od strane zxz. ↑  ↓

#26 18.11.2011-15:55
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Rad sa datotekom
Rad sa datotekom.
Kreiranje upisivanje i čitanje iz iste.

DownloadIzvorni kod (C++):
 1. //program od korisnika trazi da unese ime datoteke, ista se formira na
 2. //lokaciji izvrsnog fajla, i unutar nje se upisuju dva reda podataka koje se traze
 3. // od korisnika
 4. #include <fstream.h>
 5. int main()
 6. {
 7.  char ImeFajla[80];
 8.  char Sadrzaj[255];    // nizovi za ime datoteke i njen sadrzaj
 9.  char Sadrzaj1[255];
 10.  cout << "Unesite naziv fajla plus ekstenzija TXT: ";
 11.  cin >> ImeFajla;
 12.  ofstream fout(ImeFajla);  // kreiranje i otvaranje datoteke
 13.  cout << "Unesite bilo sta: ";
 14.  cin.ignore(1,'\n');  // ignorisanje linije
 15.  cin.getline(Sadrzaj,255);  // ucitavanje unosa sa tastature
 16.  fout << Sadrzaj << "\n";   // i upisivanje u datoteku
 17.  cout << "Unesite jos jednom bilo sta: ";
 18.  cin.getline(Sadrzaj1,255);
 19.  fout << Sadrzaj1 << "\n";
 20.  fout.close();             // zatvaranje datoteke
 21.  ifstream fin(ImeFajla);    // otvaranje datoteke prije citanja
 22.  cout << "Ovo je sadrzaj fajla koji ste unijeli\n";
 23.  char ch;
 24.  while (fin.get(ch))
 25.  cout << ch;
 26.  cout << "\n***Kraj datoteke.***\n";
 27.  fin.close();
 28. return 0;
 29. }

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 03.03.2013-15:29 od strane zxz. ↑  ↓

#27 03.03.2013-14:48
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Rekurzivna procedura
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. int main () {
 5.   int ocjena;
 6.   char rijec;
 7.  
 8.   cout << "Sa kojom ocjenom si prosao: ";
 9.   cin>>ocjena;
 10.  if ((ocjena >0) && (ocjena<6))
 11.  {        
 12.      switch(ocjena)
 13.      {
 14.      case 1:
 15.      cout << "Ne valja, belaj"<<endl;
 16.      break;
 17.      case 2:
 18.      cout << "Na jedvite jade"<<endl;
 19.      break;
 20.      case 3:
 21.      cout << "Moze to i bolje"<<endl;
 22.      break;
 23.      case 4:
 24.      cout << "Skoro pa super"<<endl;
 25.      break;
 26.      case 5:
 27.       cout << "Svaka caset, super"<<endl;
 28.      break;
 29.      }
 30.  }
 31.  else
 32.  {
 33.  cout << "Neispravan unos"<<endl;
 34.  cin.get();
 35.  main();  
 36.  }
 37. system("pause");
 38. return 0;
 39. }

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 23.07.2013-08:27 od strane zxz. ↑  ↓

#28 24.10.2013-22:23
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Konvert Oktalni u decimalni
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include<iostream>
 2.  
 3. int main()
 4. {
 5.     using namespace std;
 6.     int i,OctNum,DecNum = 0,arr[20];
 7.    
 8.     cout<<"Octal Number to Decimal Number converter."<< endl<<endl;
 9.    
 10.     cout<< "Enter the Number: ";
 11.     cin>>OctNum;
 12.    
 13.     for(i=0; OctNum>0; i++)    //Save the individual digits of the Octal number to the array.
 14.     {
 15.         arr[i] = OctNum % 10;
 16.         OctNum = OctNum / 10;
 17.     }
 18.     cout<<i;
 19.     //first digit(in ones place) x (8 raise to 0)+2nd digit(tens) x (8 raise to 1) +...+last digit x (8 raise to n-1) where 'n' is the number of digits
 20.     for(int power=0, j=0; j<i ; j++,power++)
 21.     {
 22.         DecNum = DecNum + arr[j] * pow(8.0,power);
 23.     }
 24.    
 25.     cout<<"The Decimal form is "<<DecNum;
 26.  
 27.     cin.get();
 28.     return 0;
 29. }

Pozdrav
↑  ↓

#29 22.02.2014-20:53
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Primjer Klase
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <conio.h>
 2. #include <iostream>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. class kugla
 6. {
 7.       private:// float r;
 8.      
 9.       public: float r;
 10.               float Opseg()
 11.               {
 12.                    return r*r;
 13.               }
 14.              
 15.               float Povrsina()
 16.               {
 17.                     return 4*r*r*3.14;
 18.                    
 19.               }
 20.              
 21.               kugla (float x)  {r=x;}
 22.               kugla () {r=1;}
 23.              
 24.       };
 25.      
 26. int main()
 27. {
 28. kugla A(2);
 29. kugla B;
 30. kugla C(4);
 31.  
 32. cout<<A.Opseg()<<endl;
 33. cout<<A.Povrsina()<<endl<<endl;
 34.  
 35. cout<<B.Opseg()<<endl;
 36. cout<<B.Povrsina()<<endl;
 37.  
 38. cout<<C.Opseg()<<endl;
 39. cout<<C.Povrsina()<<endl;
 40.  
 41.  
 42. getch();    
 43. }

Pozdrav
↑  ↓

#30 26.02.2014-17:17
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,692


Subject: Pozicija slova u rijeci
Odredjuje poziciju nekog karaktera u unesenoj rijeci.
DownloadIzvorni kod (C++):
 1. #include <iostream>
 2. //#include <string>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main ()
 6. {
 7. string tekst;
 8. string znak;
 9. int poz=0;
 10. cout << "Unesite neku rijec" << endl;
 11. cin>>tekst;
 12. cout << "Unesite znak koji trazit" << endl;
 13. cin>>znak;
 14. poz=tekst.find(znak)+1;
 15. if (poz>0)
 16. {
 17. cout << "Znak pronadjen na poziciji " << poz << endl;          
 18. }
 19. else
 20. {
 21. cout << "Znak '" <<znak<<"' nije nadjen"<< endl;      
 22. }
 23. cin.get();
 24. system("PAUSE");
 25. return 0;
 26. }

Pozdrav
↑  ↓

Stranice (3): 1, 2, 3


All times are GMT +01:00. Current time: 20.06.2018-23:39.