Bosna i Hercegovina#1 22.12.2016-23:33
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,473


Subject: kretanje po stupcima uz pomoc for next petlje
imamo ovu funkciju (autor zxz)

DownloadIzvorni kod (Text):
 1. Function ZadnjiRed(ImeSita As String)
 2.     Dim Zadnji As Long
 3.     Dim ws As Worksheet
 4.    
 5.     Set ws = Sheets(ImeSita)
 6.     With ws
 7.         Zadnji = .Cells(.Rows.Count, "A".End(xlUp).Row =>OVO SLOVO A BI SE TREBALO MIJENJATI OVISNO O KOLONI U KOJOJ SE NALAZIM
 8.     End With
 9.     ZadnjiRed = Zadnji
 10. End Function

pozivajuci tu funkciju dobijamo zadnji red sa podacima u odredenom stupcu, npr.
endRed=ZadnjiRed("List1")
endRed ce biti neki broj, ovisno o tome u kojem se redu nalazi zadnji podatak.
e sada, ja sam upotrebio i drugu funkciju:

DownloadIzvorni kod (Text):
 1. Function ZadnjaKolona(ImeSita As String)
 2. Dim Zadnji As Long
 3. Dim ws As Worksheet
 4.  Set ws = Sheets(ImeSita)
 5.     With ws
 6.         Zadnji = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
 7.     End With
 8.     ZadnjaKolona = Zadnji
 9. End Function

koja mi daje zadnju kolonu sa podacima, npr.

endKolona=ZadnjaKolona("List1")

sada bi ja upotrebio to u petlji

DownloadIzvorni kod (Text):
 1. for startKolona=1 to endKolona
 2.          endRed=ZadnjiRed("List1") =>ovoj funkciji bi trebao poslati broj kolone, ilI  nesto sa select column ili sta ti ja znam
 3.          ......
 4.          nesto radim sa tim podatkom
 5.          ......
 6. next startKolona

jeste me razumili sta sam htio?
Život je moja domovina.
Ovaj komentar je mijenjan 3 puta. zadnja izmjena 22.12.2016-23:35 od strane Avko. ↑  ↓

#2 22.12.2016-23:36
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,944


Subject: Re: kretanje po stupcima uz pomoc for next petlje
Da nisi mislio dvije petlje.
Pa naprimjer.
Broj od prvog reda do zadnjeg reda
onda broj od prve kolone do zadnje kolone.

I tako bi prebrojao sve upisane celije.
Pozdrav
↑  ↓

#3 22.12.2016-23:44
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,473


Subject: Re: kretanje po stupcima uz pomoc for next petlje
da, bas tako samo sto bi ja isao od prve kolone do zadnje.
u svakoj koloni bi selektirao cijelu kolonu i pomaknuo ju ispod druge kolone, ovisno o nekom kriteriju.

vocepovrcevocepovrcevocepovrce
jabukesalatajabukekeljkruskegrah
narandekrastavcibananeluk mahune
banane  rotkvica spinat
kruske     

sloziti voce ispod voca, a povrce ispod povrca
Život je moja domovina.
↑  ↓

#4 23.12.2016-00:13
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,944


Subject: Re: kretanje po stupcima uz pomoc for next petlje
Da ali kako znamo odnosno kako racunar zna u kojoj je koloni voce a u kojoj povrce.
Jel svaka druga kolona ili se nakako drugacije zamislio.
Pozdrav
↑  ↓

#5 23.12.2016-00:23
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,473


Subject: Re: kretanje po stupcima uz pomoc for next petlje
u zaglavlju (headeru) pise tako da kada malo proucim ono tvoje for Each i uskaldim pa cu rijesiti
sada sam zamislio to ovako:

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. columnTitles(0) = "voce"
 2.     Sheets("List1").Select
 3.     Do While (True)
 4.         Dim Title As Variant
 5.         Dim nasao As Boolean
 6.         nasao = False
 7.         Dim c As Range
 8.         For Each c In ActiveSheet.UsedRange
 9.             If c.Row > 1 Then
 10.                 Exit For
 11.             End If
 12.             For Each Title In columnTitles
 13.                 If (Title = c.Value) Then
 14.                     ...nasao kolonu voce
 15.                     ...nesto napravi
 16.                     nasao = True
 17.                     Exit For
 18.                 End If
 19.             Next
 20.         Next c
 21.         If (nasao = False) Then
 22.             Exit Do
 23.         End If
 24.     Loop

znam da nece odma to sve proraditi ali bice
Život je moja domovina.
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 27.12.2016-00:52 od strane Avko. ↑  ↓

#6 23.12.2016-09:29
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,473


Subject: Re: kretanje po stupcima uz pomoc for next petlje
za sada sam otkrio ovo:
pronadem zadnji stupac i onda za svaki stupac zadnji red:

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. sub test()
 2. for c=1 to ZadnjaKolona
 3.     MsgBox ZadnjiRed("List1",c) 'ispise za svaku kolonu c koji je zadnji red
 4. next c
 5. end Sub
 6.  
 7. Function ZadnjiRed(ImeSita As String, kolona)
 8.     Dim Zadnji As Long
 9.     Dim ws As Worksheet
 10.    
 11.     Set ws = Sheets(ImeSita)
 12.     With ws
 13.         Zadnji = .Cells(.Rows.Count, kolona).End(xlUp).Row
 14.     End With
 15.     ZadnjiRed = Zadnji
 16. End Function
 17.  
 18. Function ZadnjaKolona(ImeSita As String)
 19. Dim Zadnji As Long
 20. Dim ws As Worksheet
 21. Set ws = Sheets(ImeSita)
 22.     With ws
 23.         Zadnji = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
 24.     End With
 25.     ZadnjaKolona = Zadnji
 26. End Function

Život je moja domovina.
Ovaj komentar je mijenjan 2 puta. zadnja izmjena 27.12.2016-00:52 od strane Avko. ↑  ↓

#7 26.12.2016-11:52
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,944


Subject: Re: kretanje po stupcima uz pomoc for next petlje
Jel napravi ono sto si htio ili treba neka mala pomoc.
Pozdrav
↑  ↓

#8 27.12.2016-01:01
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,473


Subject: Re: kretanje po stupcima uz pomoc for next petlje
nisam, proucavam
koristim za sada tvoje funkcije ZadnjiRed i ZadnjaKolona, uz male izmjene

Dim aktivniList As String
aktivniList = ActiveSheet.Name

nemoram upisivati ZadnjiRed("List1"), ZadnjiRed("List2")...
vec upisem ZadnjiRed(aktivniList)

saljem i varijablu kolona ZadnjiRed(aktivniList,kolona), pa mi nade zadnji red u odredenoj koloni
funkcije ZadnjiRed i ZadnjaKolona preimenovao sam u traziZadnjiRed i traziZadnjauKolonu jer u VBA-u koristim varijable zadnjiRed i zadnjaKolona

za sada sam zapeo na ovome: kako selektirati B1: D4

 ABCDE
1jabukajabukabananakruskabanana
2bananakruskanarandajagodajabuka
3tresnjalubenica limuntresnja
4kruska  tresnjajagoda

Život je moja domovina.
Ovaj komentar je mijenjan 2 puta. zadnja izmjena 27.12.2016-01:04 od strane Avko. ↑  ↓

#9 27.12.2016-12:16
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,473


Subject: Re: kretanje po stupcima uz pomoc for next petlje
evo ja mislim da je to to

naslov svake kolone je datum, koji nije sortiran, ispod je vrsta (voce/povrce) i onda podaci
1.1.5.1.2.1.4.1.3.11.2.5.2.2.2.4.2.3.2.
vocevocevocevocevocepovrcepovrcepovrcepovrcepovrce
jabukajabukakruskabanananarandarajcicamahunegrasakmrkvakrumpir
kruskabananajabuka  mahune mrkvakrumpir 
 itd        

treba sortirati po datumu, ali da ostane redoslijed voce pa onda povrce

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Sub slaganjeVrsta()
 2.     'aktivni List
 3.    Dim aktivniList As String
 4.     aktivniList = ActiveSheet.Name
 5.     Range("A1").Select
 6.    
 7.     'odredivanje prve kolone i zadnje kolone
 8.    Dim prvaKolona As Long
 9.     Dim zadnjaKolona As Long
 10.     Range("B1").Select
 11.     prvaKolona = 2
 12.     zadnjaKolona = traziZadnjuKolonu(aktivniList)
 13.    
 14.     Dim arrVrsta() As Variant
 15.     Dim i As Long
 16.     ReDim Preserve arrVrsta(i)
 17.     arrVrsta(i) = Cells(2, 2)
 18.     'stvaranje matrice bez ponavljanja
 19.    For c = prvaKolona To zadnjaKolona
 20.         If arrVrsta(i) <> Cells(2, c) Then
 21.             i = i + 1
 22.             ReDim Preserve arrVrsta(i)
 23.             arrVrsta(i) = Cells(2, c)
 24.         End If
 25.     Next c
 26.     'matrica ima vrijednost arrVrsta(0)=voce i arrVrsta(1)=povrce
 27.    i = 0
 28.        
 29.     For c = 2 To zadnjaKolona
 30.         'u svakom stupcu trazimo max broj redova
 31.        If zadnjiSortRed < traziZadnjiRed(aktivniList, c) Then
 32.             zadnjiSortRed = traziZadnjiRed(aktivniList, c)
 33.         End If
 34.         If i < Ubound(arrVrsta) Then 'ako petlja nije dosla do zadnje vrijednosti matrice
 35.            If Cells(2, c) = arrVrsta(i) Then 'ako je celija vrijednosti matrice npr voce=voce
 36.                prvaSortKolona = c               'uzimamo broj kolone za pocetak ranga
 37.                i = i + 1
 38.             Else                                       'ako celija nema vrijednost matrice npr voce<>povrce
 39.                zadnjaSortKolona = c            'uzimamo broj kolone za kraj ranga
 40.                If Cells(2, c + 1) = arrVrsta(i) Then
 41.                     Range(Cells(1, prvaSortKolona), Cells(zadnjiSortRed, zadnjaSortKolona)).Select
 42.                     'sortiranje
 43.                    Range(Cells(1, prvaSortKolona), Cells(zadnjiSortRed, zadnjaSortKolona)).Sort _
 44.                         Key1:=Range(Cells(1, 2), Cells(1, zadnjaSortKolona)), _
 45.                         Order1:=xlAscending, _
 46.                         Orientation:=xlLeftToRight
 47.                     prvaSortKolona = c
 48.                 End If
 49.             End If
 50.         Else
 51.             If c = zadnjaKolona Then
 52.                 Range(Cells(1, prvaSortKolona), Cells(zadnjiSortRed, zadnjaKolona)).Select
 53.                 'sortiranje
 54.                Range(Cells(1, prvaSortKolona), Cells(zadnjiSortRed, zadnjaKolona)).Sort _
 55.                         Key1:=Range(Cells(1, 2), Cells(1, zadnjaKolona)), _
 56.                         Order1:=xlAscending, _
 57.                         Orientation:=xlLeftToRight
 58.             End If
 59.         End If
 60.     Next c
 61. End Sub
 62.  
 63. Function traziZadnjiRed(ImeSita As String, kolona)
 64.     Dim Zadnji As Long
 65.     Dim ws As Worksheet
 66.    
 67.     Set ws = Sheets(ImeSita)
 68.     With ws
 69.         Zadnji = .Cells(.Rows.Count, kolona).End(xlUp).Row
 70.     End With
 71.     traziZadnjiRed = Zadnji
 72. End Function
 73.  
 74. Function traziZadnjuKolonu(ImeSita As String)
 75.     Dim Zadnji As Long
 76.     Dim ws As Worksheet
 77.     Set ws = Sheets(ImeSita)
 78.     With ws
 79.         Zadnji = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
 80.     End With
 81.     traziZadnjuKolonu = Zadnji
 82. End Function

OVO KOD MENE, ZA SADA, RADI.
Kada ovom budem gledao za mjesec dana necu znati cemu sluzi ni kako radi.
vec mi se desavalo da trebam neku stvar ponovo upotrijebiti pa nisam znao i napravio sam ponovo, a ispalo je sasvim drugacije i isto radi
jbg
Život je moja domovina.
Ovaj komentar je mijenjan 5 puta. zadnja izmjena 27.12.2016-12:32 od strane Avko. ↑  ↓

#10 27.12.2016-22:38
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,473


Subject: Re: kretanje po stupcima uz pomoc for next petlje
nestalo struje
hehehe, srecom stavio na forum. Sada cu samo downloadat i nastaviti.
Tko bi rekao da cu imati koristi od foruma. (salim se)
Život je moja domovina.
↑  ↓

#11 27.12.2016-22:56
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,944


Subject: Re: kretanje po stupcima uz pomoc for next petlje
Nekada davno pala mi je ideja da iscrtam sahovsku tablu kodom.
Tada sam ucio programiranje.
Uspio sam ja to nakon mozda 5 do 6 dana mukotrpnog rada.
Kod je cini mi se bio vise od jedne stranice
Nakon par godina uradio sam kod koji je bio mozda desetak reda ili manje i mnogo brze radi.
Pozdrav
↑  ↓

#12 28.12.2016-08:38
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,473


Subject: Re: kretanje po stupcima uz pomoc for next petlje
napredovao si i ides ka savrsenstvu, ja sam jos uvijek na 10 stranica i da mi nema googla neznam kako bi i napisao neki kod.
hehehe
Život je moja domovina.
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 18.08.2019-02:04.