Bosna i Hercegovina#1 18.04.2018-09:32
Branestan Offline
Clan
Registrovan/a od: 07.05.2012-20:02
Komentari: 81


Subject: Access program i touch screen monitor
Pozdrav!

Imam program u Access-u 2003 koji bih sada želio koristiti na računaru sa touch screen monitorom.

Program je urađen tako da za svaku aktivnost ima taster.

Zanima me da li za prelazak na touch screen monitor treba raditi neka dodatna podešavanja i izmjene u programu, tj. na šta bih trebao obratiti pažnju?
↑  ↓

#2 18.04.2018-09:47
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Subject: Re: Access program i touch screen monitor
Ukoliko se upotrebljava samo standardni klik misa nebi trebalo biti nikakvih problema.
Ako se negdje upotrebaljavaju dogadjaji misa kao dupli klik up i dovn onda to treba pogledati dali radi.

Ostalo bi sve trebalo da bude ok.
Pozdrav
↑  ↓

#3 16.05.2018-22:48
Branestan Offline
Clan
Registrovan/a od: 07.05.2012-20:02
Komentari: 81


Subject: Re: Access program i touch screen monitor
Testirao sam program na touch screen monitoru, sve radi kako ste napisali.

Sada pokušavam da doradim fiskalni račun ali mi nešto ne ide. Htio bih da u podnožje računa dodam ime konobara, tako da dobijem fajl sa tekstom

S,0,______,_,__;dd;2,0000;1,000;1;1;2;0;4;;0,00
S,0,______,_,__;bb;2,0000;1,000;1;1;2;0;2;;0,00
S,0,______,_,__;cc;2,0000;1,000;1;1;2;0;3;;0,00
Q,0,______,_,__; ImeKonobara
T,0,______,_,__;

Gdje i na koji način da dodam kod: Print #1, "Q,1,______,_,__;"; rst!KorisnickoIme; " "

u sledećoj funciji:

Public Sub FiskalniRacunMaloprodaja(ByVal Storno As Integer)
On Error GoTo Err_FiskalniRacunMaloprodaja_Click

Dim rst As ADODB.Recordset
Dim I, j As Integer


Set rst = New ADODB.Recordset

rst.CursorLocation = adUseClient
rst.Open "Select * From RacuniFisk order by korisnikid", CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic


rst.MoveFirst
If Storno < 0 Then
Open "C:\temp\" & Replace(rst!KorisnikID, "/", "$") & ".inp" For Output As #1
Else
Open "C:\temp\" & Replace("r" & rst!KorisnikID, "/", "$") & ".inp" For Output As #1
End If

If Storno < 0 Then
Else
End If

Do Until rst.EOF

If Storno < 0 Then
Print #1, "S,0,______,_,__;"; rst!Naziv; ";"; Format(rst!Cijena, "##0.0000"); ";"; Format(rst!Kolicina, "##0.000"); ";1;1;2;0;"; Format(rst!Sifra, "0"); ";;"; Format(rst!Rabat, "##0.00")
Else
Print #1, "S,0,______,_,__;"; rst!Naziv; ";"; Format(rst!Cijena, "##0.0000"); ";"; Format(rst!Kolicina, "##0.000"); ";1;1;2;0;"; Format(rst!Sifra, "0"); ";;"; Format(rst!Rabat, "##0.00")
End If

rst.MoveNext


Loop

If Storno < 0 Then

Print #1, "T,0,______,_,__;"
Else
Print #1, "T,0,______,_,__;0"
End If
Close #1

rst.Close


Set rst = Nothing

Exit_FiskalniRacunMaloprodaja_Click:
Exit Sub

Err_FiskalniRacunMaloprodaja_Click:
MsgBox err.Description
Resume Exit_FiskalniRacunMaloprodaja_Click

End Sub
↑  ↓

#4 16.05.2018-22:51
Branestan Offline
Clan
Registrovan/a od: 07.05.2012-20:02
Komentari: 81


Subject: Re: Access program i touch screen monitor
Ispravka. Dio koji trebam dodati je:

Print #1, "Q,0,______,_,__;"; rst!KorisnickoIme; " "
↑  ↓

#5 16.05.2018-23:09
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Subject: Re: Access program i touch screen monitor
Naj bolje bi bilo kada bi nalkacio tabele da mozemo vidjeti odakle sta citas.
Moze se ovo i prostije napraviti.
Pretpostavljam da imas dvije tabelei to tabelu racuna i tabelu stavki.
Ti ovdje citas iz tabele stavki gdje vjerovatno nema korisnika jer to pretpostavljam da je u tabeli racuna kao i broj racuna i datum.
imas i ovo if storno koje vjerovatno radi sta treba ali se moze elegantnije napraviti.
Pozdrav
↑  ↓

#6 17.05.2018-09:53
Branestan Offline
Clan
Registrovan/a od: 07.05.2012-20:02
Komentari: 81


Subject: Re: Access program i touch screen monitor
Za provjeru je potrebno kreirati folder C:\Temp

Prilozi:
Informacije o fajlu: rar  db11.rar
Preuzimanja: 67
Veličina: 17.52 KB

↑  ↓

#7 17.05.2018-10:52
Branestan Offline
Clan
Registrovan/a od: 07.05.2012-20:02
Komentari: 81


Subject: Re: Access program i touch screen monitor
Samo da pojasnim. Procedura uredno radi bez imena konobara.

Jasno mi je i za ime konobara na koji način povlačim podatak ali ne mogu da ga smjestim iza red S.

Kada dio Print #1, "Q,0,______,_,__;"; rst!KorisnickoIme; " " ubacim u dio Do Until rst.EOF onda mi se pojavljuje onoliko puta koliko ima artikala (a treba mi da se pojavi samo jedanput).

Kada ga ubacim u dio Loop onda ne dozvoljava da povlačim podatke iz tabele.
↑  ↓

#8 17.05.2018-17:54
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,590


Subject: Re: Access program i touch screen monitor
Ne treba da ga ubacis u loopu nego pred izvrsavajna na loopa ili posle izvrsavajna na loopa.
Nisam gledao procedura samo kazem u cemu moze biti problem
↑  ↓

#9 17.05.2018-18:39
Branestan Offline
Clan
Registrovan/a od: 07.05.2012-20:02
Komentari: 81


Subject: Re: Access program i touch screen monitor
Uspio sam ovako riješiti:

Public Sub FiskalniRacunMaloprodaja(ByVal Storno As Integer)
On Error GoTo Err_FiskalniRacunMaloprodaja_Click

Dim rst As ADODB.Recordset
Dim I, j As Integer
Dim a As String
a = "Konobar:" & DLookup("KorisnickoIme", "RacuniFisk")

Set rst = New ADODB.Recordset

rst.CursorLocation = adUseClient
rst.Open "Select * From RacuniFisk order by korisnikid", CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic


rst.MoveFirst
If Storno < 0 Then
Open "C:\temp\" & Replace(rst!KorisnikID, "/", "$") & ".inp" For Output As #1
Else
Open "C:\temp\" & Replace("r" & rst!KorisnikID, "/", "$") & ".inp" For Output As #1
End If


Do Until rst.EOF

If Storno < 0 Then
Print #1, "S,0,______,_,__;"; rst!Naziv; ";"; Format(rst!Cijena, "##0.0000"); ";"; Format(rst!Kolicina, "##0.000"); ";1;1;2;0;"; Format(rst!Sifra, "0"); ";;"; Format(rst!Rabat, "##0.00")
Else
Print #1, "S,0,______,_,__;"; rst!Naziv; ";"; Format(rst!Cijena, "##0.0000"); ";"; Format(rst!Kolicina, "##0.000"); ";1;1;2;0;"; Format(rst!Sifra, "0"); ";;"; Format(rst!Rabat, "##0.00")
End If


rst.MoveNext

Loop

If Storno < 0 Then
Print #1, "Q,0,______,_,__;"; a; " "
Print #1, "T,0,______,_,__;"
Else
Print #1, "Q,0,______,_,__;"; a; " "
Print #1, "T,0,______,_,__;0"
End If
Close #1

rst.Close


Set rst = Nothing

Exit_FiskalniRacunMaloprodaja_Click:
Exit Sub

Err_FiskalniRacunMaloprodaja_Click:
MsgBox err.Description
Resume Exit_FiskalniRacunMaloprodaja_Click

End Sub
↑  ↓

#10 18.05.2018-11:05
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,895


Subject: Re: Access program i touch screen monitor
Kada sam ovo posgledao moram postaviti par pitanja.

Prvo me interesuje koliko imas razlicitih racuna.
Kako sam vidio u proceduramma zo je
kalsican racun
storniran racun
racun za inostranstvo i
storniran racun za inostranstvo

Mada ja nisam vidio neku razliku u racunu za insotranstvo, pa bi bilo dobro da napises sta se razlikuju ova cetriri racuna.

Druga stvar ja bih ti preporucio da potpuno promijenis strukturu tabela(ukuliko racuna moze imati vise stavki) jer na ovaj nacin neces to izgurati do kraja.
Ukoliko racun ima jednu stavku onda moze ostati ovako.

Ima jos jedna stvar.korisniku dok neki korisnik moze imati vise racuna a ti vjerovatno zelis stampati samo jedan.
Znaci treba imati izbor po racunu.

Kada opises sve ovo onda i kada se odlucis kako praviti onda cemo to sve odraditi.
Racun je najmanji problem.
Pozdrav
↑  ↓

#11 19.05.2018-10:39
Branestan Offline
Clan
Registrovan/a od: 07.05.2012-20:02
Komentari: 81


Subject: Re: Access program i touch screen monitor
To što ima više procedura za fiskalni račun je moja nemarnost (ljenost) da uzmem i napravim jednu u kojoj bi bilo sadržano sve što treba.

Račun za veleprodaju i inostranstvo sam koristio u aplikaciji koju sam prije par godina pravio za veleprodajnu firmu. Računi za inostranstvo se razlikuju samo u tome što je druga poreska stopa, tj. na njima nema PDV-a.

Ova procedura koju sam na kraju poslao odrađuje ono što mi treba.

Ako račun ima više stavki, procedura kreira fajl u kome će biti onoliko redova S koliko ima artikala na računu, imaće jedan red Q u kome piše ime konobara i imaće jedan red T koji služi za zatvaranje fiskalnog računa.

Nisam još testirao na fiskalnom printeru ali mi se čini da je sve kako treba.

Sad pokušavam da "pokupim" broj fiskalnog računa ali mi nešto ne ide.

Fiskalna kasa tj. printer uzima podatke iz foldera C:\Temp u koji pomoću prethodno opisane procedure ubacujem fajl koji mogu nazvati kako hoću.

Čim se pojavi novi fajl u folderu C:\Temp printer ga preuzima i štampa.

Nakon štampe u folderu C:\Temp\Printed pojavi se novi fajl koji dobije ime po datumu + neki broj.

U tom fajlu se nalazi i broj fiskalnog računa:

S,1,040670,2,Ok;jj;1.0000;1.000;1;1;2;0;30;;0.00
T,1,040670,3,Ok;
J,1,040670,3,Ok;LastReceiptNumber;68
↑  ↓

#12 19.05.2018-10:44
Branestan Offline
Clan
Registrovan/a od: 07.05.2012-20:02
Komentari: 81


Subject: Re: Access program i touch screen monitor
Ovo je procedura kojom uzimam broj fiskalnog:

Function Broj_Racuna(Putanja_Filea As String)
Dim temp As String
Dim Poz As Integer

Close #1
Open Putanja_Filea For Input As #1
While Not EOF(1)
Input #1, temp
Wend

Poz = InStr(1, temp, "LastReceiptNumber;")
If Poz > 0 Then
Broj_Racuna = Mid(temp, Poz + 18)
GoTo Kraj:
End If
Kraj:
Close #1
End Function
↑  ↓

#13 19.05.2018-10:55
Branestan Offline
Clan
Registrovan/a od: 07.05.2012-20:02
Komentari: 81


Subject: Re: Access program i touch screen monitor
Pokazuje da je pogrešna putanja.

Prilozi:
Informacije o fajlu: rar  Desktop.rar
Preuzimanja: 69
Veličina: 20.08 KB

↑  ↓

#14 19.05.2018-11:01
Gjoreski Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 02.02.2009-22:24
Komentari: 1,590


Subject: Re: Access program i touch screen monitor
Da bi ti ova radilo moras ynati tocen nayiv tog fajla.
Ako nije tocan nayiv iybaci ce ti greska ya putanja.
↑  ↓

#15 24.05.2018-17:46
Branestan Offline
Clan
Registrovan/a od: 07.05.2012-20:02
Komentari: 81


Subject: Re: Access program i touch screen monitor
Pretražio sam dobar dio foruma ali nisam uspio naći nešto što bi mi pomoglo u vezi povezivanja access programa i POS printera (nefiskalnog).

Program koristi fiskalnu kasu ali mi sada treba da dodam i termalni printer Epson TM-T88II koji će služiti da se na njemu štampa potvrda narudžbe za kuhinju.

Da li negdje ima ova tema, gdje mogu vidjeti način povezivanja i zadavanje komandi za štampu (da li se koristi kao obični printer ili preko komandi kao kod fiskalnog printera)?

Pozdrav!
↑  ↓

Stranice (2): 1, 2


All times are GMT +01:00. Current time: 25.03.2019-04:23.