Prikazi cijelu temu 10.04.2019-11:00
pmiroslav Offline
Clan
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Lokacija: Osijek


Subject: Combo NotInList
Pozdrav
Trebao bi pomoć.
Na formi za upis nove pozicije u tblArtili imam Combo "IDGrupe".
Ovisno o izboru IDgrupe Funkcija SifraArt generira mi prefiks ispred broja šifre.
Prefik su prva dva slova naziva grupe.

Private Sub IDgrupe_Change()
Dim Prefiks As String
Prefiks = Left(IDgrupe.Column(1), 2)
Me.Sifra = SifraArt(Prefiks)
End Sub

E sada na istom Combu imam i sun IDgrupe_NotInList

Zapravo želo bih da u Combo IdGrupe mogu upisata novu grupu artikala,
Sada mi javlja grešku

Prilozi:
ComboProba.rar
Preuzimanja: 138
Veličina: 27.58 KB


Pozdrav