pmiroslav 10.04.2019-11:00
Subject: Combo NotInList

Pozdrav
Trebao bi pomoć.
Na formi za upis nove pozicije u tblArtili imam Combo "IDGrupe".
Ovisno o izboru IDgrupe Funkcija SifraArt generira mi prefiks ispred broja šifre.
Prefik su prva dva slova naziva grupe.

Private Sub IDgrupe_Change()
Dim Prefiks As String
Prefiks = Left(IDgrupe.Column(1), 2)
Me.Sifra = SifraArt(Prefiks)
End Sub

E sada na istom Combu imam i sun IDgrupe_NotInList

Zapravo želo bih da u Combo IdGrupe mogu upisata novu grupu artikala,
Sada mi javlja grešku
Prilozi:
ComboProba.rar (Veličina: 27.58 KB)

Gjoreski 10.04.2019-19:20
Subject: Re: Combo NotInList

Pa presretnija greskata Null tamu kade sto ti se javuva vaka

If IsNull(IDgrupe.Column(1)) Then Exit Sub

pmiroslav 11.04.2019-08:01
Subject: Re: Combo NotInList

Hvala, pomogao si mi.