BiH#1 28.07.2011-09:33
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Zadaci iz analiticke geometrije
Zadatak 1

Odrediti jednacinu prave koja prolazi tackom A(-1,2) i paralelna je sa pravom 3x+2y-6=0.
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#2 23.09.2011-22:01
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz analiticke geometrije
Citat od roza:
Zadatak 1

Odrediti jednacinu prave koja prolazi tackom A(-1,2) i paralelna je sa pravom 3x+2y-6=0.


3x+2y-6=0
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#3 23.09.2011-22:42
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz analiticke geometrije
Duz AB je skup svih tacaka pravca kroz tacke A i B koje se
nalaze izmedju tacakaA i B ukljucivsi i njih. Duzina duzi AB je udaljenost
tacaka Ai B. Oznacava se s d(A,QB) ili |AB|.
Usmjerena duzi AB je duzi kod koje su krajnje aˇcke uredene, odnosno
tacka A je pocetak, a tacku B njen kraj.. Udaljenost tacaka A i B
se u ovom slucaju zove duzina (norma ili intenzitet) usmjerene duzi AB i
oznacava se sa (AB)Vektori a i b imaju istu (suprotnu) orjentaciju ako se tacke A i b nalaze sa iste (suprotne) strane tacke O.
Vektori a i b su jednaki su kolinearni i ako su istog smjera i iste duzine.
Nul vektor je kolinearan sa svim vektorima. Za njega nema samisla govoriti o orjentaciji.
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#4 25.09.2011-06:06
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz analiticke geometrije"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#5 01.10.2011-10:45
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Zadaci iz analiticke geometrije
Zadatak 1

Parabola je zadana jednacinom y2=12x. Kolika je udaljenost fokusa te parabole od pravca y=2x+5?

Zadatak 2

Parabola zadana jednacinom y2=2px ima fokus F(1,0) i prolazi tackom A(x,−3) . Odredite jednacinu tangente na tu parabolu u njezinoj tacki A.
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 09.07.2020-14:34.