BiH


switch Lista naslova:

#16 05.06.2013-07:53
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,153


Subject: TIME-vrijeme
Prikazuje ili postavlja vrijeme sustava.

TIME [vrijeme]

Za prikaz vremena ukucati samo TIME bez parametra za vrijeme.
Primjer:
TIME hh:mm:ss [A|P]
Pozdrav
↑  ↓

#17 06.06.2013-07:22
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,153


Subject: Type-more
Prikazuje sadržaj tekstualne datoteke.

TYPE [pogon:] [put] Ime fajla

NAPOMENA: Ako postoji više od 25 redaka u datoteci, morat ćete koristiti i naredbu MORE da bi iscitavanje listali na zaslonu.
PRIMJER:

C: \> Vrsta tips.txt | MORE
Pozdrav
↑  ↓

#18 06.06.2013-07:31
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,153


Subject: Lock-unlock
Zaključava-otključava pogon, Onemogućava odnosno omogućava izravan pristup disku.

LOCK [pogon:]

Napomena: Ako koristite ovu naredbu u DOS-prozor, to će utjecati samo na
disketne pogone.
Pozdrav
↑  ↓

#19 07.06.2013-10:07
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,153


Subject: call-Poziv drugog fajla
Poziv drugog bec fajla.
CALL [pogon:] [put] filename [Bec-parametri]

DATO – ime pozvane batch ili programske datoteke.

PARAMETAR – naredba, datoteka, opcija ( može biti i varijabilni parametar ili sistemska varijabla, ovisi o svrsi ) koju će procesirati sekundarna batch datoteka ili program.
Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 10.06.2013-07:35 od strane zxz. ↑  ↓

#20 10.06.2013-07:48
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,153


Subject: ECHO-Prikaz poruka
Prikazuje poruku ili postavlja mogućnost prikazivanja poruka uključeno ili isključeno.
ECHO [ON | OFF]

Moze biti ukljuceno ili iskljuceno
Pozdrav
↑  ↓

#21 10.06.2013-08:11
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,153


Subject: FOR-Naredba
Omogućava višestruko izvođenje jedne naredbe.

FOR %%varijabla IN (skup) Do naredba %%varijabla

- %%varijabla – proizvoljno određen naziv(dovoljno je jedno slovo). Upotreba brojeva od 0-9 te znakova: % = / đ Đ , < > nije dopuštena u imenovanju varijable.

- (skup) – niz imena datoteka (max 9).Ova imena mogu se supstituirati džokerima ili varijabilnim parametrima.

U skup možemo uvrstiti oznake logičkih diskova i direktorija. Svaki element skupa razmakom je odvojen od drugog.
- naredba – naredba DOS-a izvršava se onoliko puta koliko ima izvodljivih vrijednosti u skupu.
elementi IN i DO su obavezni
koristimo li FOR iz prompta, umjesto FOR %%x piše se FOR %x
varijabla %% sukcesivno poprima vrijednosti iz skupa, a naredba DOS-a izvodi se svaki put kad varijabla poprimi novu vrijednost.
Variabla %% pri kucanju u prozoru dosa pise se kao %
To se ponavlja sve dok se ne procesiraju sve vrijednosti iz skupa.
FOR ne može procesirati drugu naredbu FOR = FOR cannot be.
Primjer:
@echo off
cls
echo.
echo Primjer za for naredbu
echo FOR %%a IN (*.bat) DO TYPE %%a |more
echo.
echo ova naredba će ispisati sadržaj
echo svih bat datoteka u direktoriju
echo.
echo Pritisni bilo koju tipku za nastavak
pause > nul
FOR %%a IN (*.bat) DO TYPE %%a |more
echo.
pause>nul
Pozdrav
↑  ↓

#22 11.06.2013-10:00
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,153


Subject: GOTO-Naredba
Naredba se koristi za skok na označeni red u programu. Takav red obično sadrži naslov procedure koja se
nastavlja sekvencijalno izvoditi do kraja programa.
GOTO label
Label-Twekstualna oznaka gdje treba skociti.
Primjer:
echo off
format a: /s
if not errorlevel 1 goto end
echo Došlo je do gheske pri izvršenju.
:end
echo Disketa u A pogonu je uspješno formatirana.
Pozdrav
↑  ↓

#23 15.06.2013-19:29
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,153


Subject: IF-Komanada
Obavlja uvjetno izvođenje u batch programima. Ona će izvršiti naredbu DOS-a samo ako je zadovoljen zadani uvjet.Uvjet može biti afirmacijski i negacijski (if not).
Postoje tri vrste uvjeta :
1. Ispituje jednakost
Primjer:
if (not) znak1==znak2 goto exit
2.dali postoje odredjene datoteke
Primjer:
if (not) exist ImeFajla.txt goto exit
3.Ispituje pogreške
Primjer:
if (not) errorlevel (n) goto exit

Primjer:
IF EXIST Imefajla (
del Imefajla.
) ELSE (
echo ne postoji.
)
Pozdrav
↑  ↓

#24 17.06.2013-12:17
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,153


Subject: PAUSE i REM
PAUSE
Suspendirao obradu batch programa i prikazuje poruku:
Pritisnite bilo koju tipku za nastavak ...
Odnosno:
Press any key to continue...

REM
Podaci komentari (primjedbe) u bec datotekama.
Znaci ono sto se ne izvrsava.
REM [komentar]
Pozdrav
↑  ↓

#25 18.06.2013-08:10
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,153


Subject: SHIFT komanda
Omogućuje korištenje više od 10 parametara pomicanjem istih za jedno mjesto (% 0 se gubi, % 1 postaje % 0, ...itd )
SHIFT
Primjer:
@echo off
SET todir=%1
:getfile
SHIFT
IF "%1"=="" GOTO end
COPY %1 %todir%
GOTO getfile
:end
SET todir=
ECHO All done
Pozdrav
↑  ↓

#26 18.06.2013-08:17
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,153


Subject: XCOPY komanda
Za kopiranje Direktorija i datoteka na raspolaganju je još jedna naredba, xcopy. Ta naredba ima
sličnu sintaksu i funkciju kao i copy s jednom korisnom osobinom. Ona kopira i direktorije koji
sadrže poddirektorije.
xcopy izvor [odredište] [/w] [/p] [/c] [/v] [/q] [/f] [/l] [/d[:date]] [/u] [/i] [/s [/e]] [/t] [/k] [/r]
[/h] [/a|/m] [/n] [/exclude:filename] [/y | /-y] [/z]

izvor Određuje lokaciju na kojoj se nalaze podaci koji se žele kopirati (pogon, staza i naziv)
odredište Određuje odredište ili lokaciju na kojoj će se pohraniti kopirane datoteke (pogon, staza i naziv)
OBJASNJENJE:
/w Ispisuje poruku “Press any key to begin copying file(s)” i čeka da se izvrši tražena akcija
/p Traži potvrdu da li se treba kreirati svaka pojedinačna datoteka na kazalu
/c Ignorira greške
/f Prikazuje izvorno i odredišno ime prilikom kopiranja
/l Ne kopira datoteke nego prikazuje popis datoteka koje će se kopirati
/u Kopira samo one datoteke koje postoje na odredištu
/s Kopira kazala i podkazala osim ako su prazna
/e Kopira sva kazala, uključivši i prazna
/t Kopira samo strukturu kazala bez datoteka
/r Kopira preko datoteka “samo za čitanje”
/h Kopira datoteke s “hidden” i “system” atributima
/y Ukida zahtjev za potvrdom pisanja preko postojećih podataka
/-y Traži potvrdu pisanja preko već postojećih podataka

PRIMJER:
xcopy c:\data a: /s
Pozdrav
↑  ↓

#27 22.06.2013-10:04
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,153


Subject: TREE komanda
Eksterna komanda pisana da bi se olaksao pregled izlistavanja svih direktorijuma:
TREE [disk:][putanja] [/F] [/A]
disk: je oznaka sa kog diska se trazi listing direktorijuma sa svim podirektrijumima. Ukoliko se ovde nista ne navede podrazumeva se da se radi o trenutno aktivnoj jedinici.
/f oznacava da zelimo da prilikom izlistavanja sem samo direkotirjuma i poddirektrojuma izlistaju i svi fajlovi.
/ A Koristi ASCII umjesto produženog znakova.
PRIMJER:
TREE c:/windows
Ukoliko se TREE primeni na disk na kome pod direktorijuma nema MS DOS ce nam poslati poruku ''No sub-directorie exist"
Pozdrav
↑  ↓

#28 03.09.2013-09:19
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,153Stranice (2): 1, 2


All times are GMT +01:00. Current time: 09.07.2020-19:40.