BiH#1 08.08.2014-12:01
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,124


Subject: Progress Meter
Koristite li Progress Meter koji se nalazi na status baru Msaccessa.
Evo Jedna jednostavna procedura koju mozemo iskoristiti za pokretanje Progress metra.
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function ProgresMetar(Brojac As Integer, Ukupno As Integer)
 2. If Brojac < 2 Then
 3. SysCmd acSysCmdInitMeter, "Obrada podataka...", Ukupno
 4. End If
 5. SysCmd acSysCmdUpdateMeter, Brojac
 6. If Brojac = Ukupno Then
 7. SysCmd acSysCmdRemoveMeter
 8. End If
 9. End Function

Primjer pozivanja procedure iz druge procedure.

DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
 1. Function Otvorirekord()
 2. Dim Db As Database
 3. Dim Rs As Recordset
 4. Dim BrojRedova As Integer
 5. Dim i As Integer
 6.  
 7. Set Db = CurrentDb
 8. Set Rs = Db.OpenRecordset("ImeTabeleIli Query-a")
 9. Rs.MoveLast
 10. Rs.MoveFirst
 11. BrojRedova = Rs.RecordCount
 12. Do While Not Rs.EOF
 13. i = i + 1
 14. ProgresMetar i, BrojRedova
 15. Rs.MoveNext
 16. Loop
 17. Rs.Close
 18.  
 19. End Function

Ovo je samo jedan naj jednostavniji primjer kako se moze koristiti.
Mogu se naredbe ufraditii direktno u vasu proceduru.
Pozdrav
↑  ↓

#2 13.08.2014-12:40
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,124


Subject: Re: Progress Meter
Izgleda niko ni da proba.
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1

Srodne teme


All times are GMT +01:00. Current time: 31.05.2020-21:22.