BiH#1 10.02.2011-02:01
zxz Online
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,997


Subject: PHP Operatori
Aritmetički operatori:

Primjer    Ime    Rezultat
$a + $b    sabiranje    Zbir od $a i $b.
$a - $b    Oduzimanje    Razlika od $a i $b.
$a * $b    Množenje    Proizvod od $a i $b.
$a / $b    Dijeljenje    Koeficient od $a i $b.
$a % $b    Modul    Ostatak dijeljenja od $a i $b.


Pozdrav
↑  ↓

#2 10.02.2011-02:03
zxz Online
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,997


Subject: Logicki operatori
Logički operatori:
$a and $b    I    True ako su oboje $a i $b true.
$a or $b    Ili    True ako je $a true ili ako je $b true.
$a xor $b    Xor    ako je $a true ili ako je $b true, ali ne i ako su oba true.
! $a    Ne    True ako je $a false i obrnuto.
$a && $b    I    True ako su oboje $a i $b true.
$a II $b    Ili    True ako je $a true ili ako je $b true.
Znak |-->Vertikalna crta AltGR+w
Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 10.02.2011-02:08 od strane zxz. ↑  ↓

#3 10.02.2011-07:45
zxz Online
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,997


Subject: Re: PHP Operatori
Operatori uspoređivanja
Primjer    Ime    Rezultat
rimjer    Ime    Rezultat
$a == $b    Jednako    True ako je $a jednako $b.
$a === $b    Identično    True ako je $a jednako $b, i ako su istog tipa.
$a != $b    Nije jedanko    True ako $a nije jednako $b.
$a !== $b    Nije identično    True ako $a nije jednako $b, i ako nisu istog tipa.
$a < $b    Manje    True ako je $a izričito manje od $b.
$a > $b    Veće    True ako je $izričito veće od $b.
$a <= $b    Manje ili jednako     True ako je $a manje ili jednako $b.
$a >= $b    Veće ili jednako     True ako je $a veće ili jednako $b.

Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 3 puta. zadnja izmjena 10.02.2011-07:49 od strane zxz. ↑  ↓

#4 11.02.2011-04:02
zxz Online
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 9,997


Subject: Re: PHP Operatori
Operatori uvećavanja i smanjivanja

Oznaka    |Naziv    |Obrazlozenje
++$a    |Preduvećavanje    |Uveća $a za jedan, i onda vrati $a.
$a++    |Naknadno uvećanje    |Vrati $a, i onda ga uveća za jedan.
--$a    |Predsmanjenje    |Umanji $a za jedan, i onda vrati $a.
$a--    |Naknadno smanjenje    |Vrati $a, i onda ga umanji za jed
Pozdrav
Ovaj komentar je mijenjan 3 puta. zadnja izmjena 11.02.2011-04:04 od strane zxz. ↑  ↓

Stranice (1): 1

All times are GMT +01:00. Current time: 21.11.2019-23:37.